Avslutade objekt

Avslutade objekt

  • Renovering Råda Säteri Entreprenadsumma ca 25miljoner kronor
    Slutbesiktning September -2023
  • Nybyggnad av BmSS med 6 lägenheter inkl. gemensamhetsutrymmen,
    personalutrymmen, teknikutrymmen och komplementbyggnader.
    Entreprenadsumma ca 20 miljoner kronor
    Slutbesiktning November -2022

 

Totalentreprenaden avser invändig renovering, ombyggnad samt
ventilationsarbeten, WC-grupper, nytt restaurangkök, m.m.
Mangårdsbyggnaden på Råda säteri uppfördes 1772 och är utpekad
som byggnadsminne