Pågående objekt

Pågående objekt

  • Låssby Bmss 6 st Lägenheter för Lokalförvaltningen
    Generalentreprenad, kontraktsumma ca 18 miljoner kronor
  • Råda Säteri åt Härryda kommun invändig renovering på mangårdsbyggnad.
    Totalentreprenad ca 17 miljoner kronor.

 

Ryets Förskola